• 18
  /06/
  1395

  سامانه مدیریت هوشمند مدارس قاف

  نرم‌افزارهای نضج

    چرا قاف؟   1. تسریع و تسهیل ارتباطات مؤلفه‌های سازمان مدرسه و خدمات‌دهی گسترده و پیشرفته به آن سازمان مدرسه از پنج گروه عمده، شامل «مدیران و مسؤولین اجرایی»، «دبیران»، «مشاوران»، «اولیای دانش‌آموزان» و «دانش‌آموزان»...

  ادامه

 • 18
  /06/
  1395

  تخفیفات پائیزی نرم‌افزار قاف

  نرم‌افزارهای نضج

  طرح عمومی این طرح شامل بسته جامع نرم‌افزار قاف به همراه وب سایت عمومی است که راه‌اندازی آن فقط سه روز کاری به طول می‌انجامد. منظور از وب‌سایت عمومی، وب‌سایتی است که رابط گرافیکی آن مشابه رابط گرافیکی سایر مدارسی است که از این طرح استفاده می‌کنند و فقط به لحاظ رنگبندی...

  ادامه